FORMATIEVLIEGEN

De informatie op deze pagina is bestemd voor geïnteresseerden in formatievliegen in het algemeen en in het bijzonder diegenen die een formatievlucht met Fokker Four mee gaan maken. Het is slechts een algemene beschrijving bedoeld om een eerste indruk te geven van formatievliegen zoals uitgevoerd door Fokker Four.

OPBOUW VAN DE FORMATIE

Men spreekt van een formatie wanneer een aantal vliegtuigen in groepsverband vliegmanoeuvres uitvoert. Alle vliegtuigen in een formatie volgen een aangewezen formatieleider. Deze is verantwoordelijk voor het gehele vluchtverloop van de formatie. De kleinste eenheid binnen een formatie is het ‘element’. Een element bestaat uit twee vliegtuigen. Twee elementen samen vormen een ‘section’. Weer grotere formaties worden aangeduid met ‘flight’. Analoog aan section en element is een flight opgebouwd uit meerdere sections. Het aantal sections is afhankelijk van de missie. Militaire missies worden vaak uitgevoerd met een grote hoeveelheid vliegtuigen. Dergelijk grote formaties worden met een ‘force’ aangeduid. Deze modulaire opbouw van formaties heeft als voordeel dat de formatie snel in kleinere zelfstandige eenheden opgesplitst kan worden. Dit is voornamelijk van belang om een flexibele inzet te waarborgen in een oorlogs scenario.

In de formatie heeft ieder vliegtuig een volgnummer (een label dat  ieder vliegtuig in de formatie identificeert : A, B, C, D etc. of 1, 2, 3, 4 etc.). Nummering begint bij de leider. Tevens heeft ieder vliegtuig ook een vaste positie in de formatie. Deze positie wordt bepaald door het volgnummer van het vliegtuig en de formatievorm (het patroon van de formatie) waarin gevlogen wordt.

We onderscheiden formaties in twee categorieën : tactische- en close formaties.

TACTISCHE FORMATIES

Tactische formaties zijn formaties van doorgaans militaire vliegtuigen om zich onder oorlogsomstandigheden georganiseerd te kunnen verplaatsen. De opbouw van dergelijke formaties is afhankelijk van het aantal vliegtuigen, de (oorlogs-) omstandigheden en het doel van de missie. Fokker Four maakt eveneens gebruik van elementaire tactische formaties om zich georganiseerd van vertrek naar bestemming te verplaatsen. Wij hanteren de volgende tactische formatievormen :

- Enroute formatie
- Minimum Ingress formatie

CLOSE FORMATIE

Close formatievliegen wordt gebruikt voor oefen- en demonstratiedoeleinden. In een close formatie vliegen de vliegtuigen dicht bij elkaar. Doorgaans is de kleinste afstand tussen de vliegtuigen niet meer dan een paar meter. Hierdoor lijkt het alsof de formatie zich als een enkel vliegtuig beweegt. Om bij dergelijk kleine onderlinge afstanden een extra veiligheidsfactor in te bouwen hebben de vliegtuigen een gering hoogteverschil ten opzichte van elkaar. Bij close formatievliegen kent men een aantal standaard formatievormen. Complexere formaties zijn meestal opgebouwd uit deze standaard formatievormen:

- Echelon formatie
- Box formatie
- Line astearn formatie
- Line abreast formatie
- Finger formatie
- Swan formatie